Tin tức

Phong phú – Đa dạng

Phong phú – Đa dạng

Chúng tôi có khả năng sản xuất đa dạng các mẫu dây đai có độ rộng từ 5mm đến 100mm từ các loại sợi Polypropylen, Polyester, Cotton…